terapia w niepłodności

Przedłużające się pragnienie dziecka, gotowość do macierzyństwa i ojcostwa wiążą się z napięciem, oczekiwaniem, niepewnością i niespełnieniem. Z drugiej strony starania, obserwacje, wizyty u lekarzy i intymność podporządkowane są jednemu celowi i ... znów zawód.
Trudności z poczęciem niemal zawsze wywołują spadek poczucia własnej wartości. Pomimo wspólnego pragnienia, mogą też skutkować kryzysem związku. Czasem osoby w parze nie dają rady unieść bólu, poczucia winy oraz ciężaru dylematów, gdy stają przed trudnymi wyborami.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej pozwala zachować bliskość i przeżyć ten czas z większym pokojem wewnętrznym. Bywa jednak, że podjęte starania długo nie odnoszą rezultatu, upragnione dziecko nie pojawia się. Wyzwaniem staje się zmierzenie z bezskutecznością dotychczasowych działań i bezradnością. Przed parą staje konieczność wspólnego rozważenia dalszej drogi. Wyzwanie, jakim jest akceptacja niespełnienia może stać się początkiem, fundamentem odkrywania innych form dzielenia się.