mediacje rodzinne

Mediacja, to forma rozwiązywania konfliktów, w której jako mediator zachowuję neutralność. Nie doradzam, ani nie proponuję rozwiązań. Pomagam stronom w dobrym usłyszeniu się i samodzielnym wypracowaniu porozumienia.

Kiedy?
Gdy konieczne jest ustalenie ważnych dla rodziny kwestii, a tymczasem:
    - z próby rozmowy wynikają same nieporozumienia,
    - rozmowa przebiega według utartego schematu i zacina się,
    - emocje uniemożliwiają dialog,
    - konflikt zagraża małżeństwu...
Gdy trzeba uzgodnić wspólny plan troski o dzieci.