wsparcie w trudnościach wychowawczych

Niestety nikt nie rodzi się z umiejętnością właściwego postępowania z dziećmi. Uczymy się tego od naszych rodziców i wychowawców. Jednak wielu z nas mocno doświadcza swoich braków, ograniczeń podejścia intuicyjnego i wyczerpania poznanych zasad i teorii.

Robisz najlepiej, jak potrafisz, a tracisz więź z dzieckiem, ono dalej nie słucha? Chciałbyś być autorytetem swojego nastolatka, a on unika konfrontacji z Tobą?

Pojedyncze konsultacje lub podjęcie regularnych spotkań może ułatwić określenie i wprowadzenie w życie zasad, które będą sprzyjały Waszym dobrym relacjom i rozwojowi dziecka.