terapia rodzin

„Mamy problem z synem, córką, rodzicami, teściami... Wydaje nam się, że nasze relacje są nieprawidłowe, zmierzają w złym kierunku, szkodzą dzieciom, nam..."

Członkowie rodziny tworzą system. Dlatego, aby rozwiązać „problem", zazwyczaj potrzebne jest zrozumienie relacji w rodzinie, spojrzenie z różnych perspektyw. Świadomość i znajomość wzajemnych powiązań oraz uwarunkowań umożliwia podejmowanie skutecznych decyzji służących poprawie funkcjonowania rodziny.

Wprowadzane w ten sposób zmiany okazują się zwykle korzystne dla wszystkich, których dotyczą. Mają szansę pobudzić do rozwoju całą rodzinę.